Životní prostředí

Lime green ARPRO (expanded polypropylene) in a heart shape clear mould

Jsme součástí odvětví, které se stále více zajímá o environmentální výkonnost a změny prostřednictvím dobrovolného řízení a regulačních pokynů. Snižování dopadu na životní prostředí prostřednictvím výrobků a služeb, které poskytujeme, je jádrem naší činnosti. Jako technologický lídr jsme se rozhodli pro skutečné technické snižování emisí uhlíkové stopy oproti obchodování s certifikáty CO2.

Kliknutím sem si můžete stáhnout nejnovější LCA certifikát společnosti JSP.   Ten vychází z hodnocení životního cyklu (LCA) dopadů expandovaného polypropylenu ARPRO, ARPRO Recycled (25%), ARPRO Recycled (30%), ARPRO 35 Ocean a ARPRO REvolution na životní prostředí. Hodnocení bylo provedeno metodou LCA podle normy ISO 14040. Vlivy na životní prostředí byly charakterizovány pomocí metodiky PEF 3.0 definované Evropskou unií. ARPRO je expandovaný polypropylen s nejnižší ekologickou stopou mezi všemi EPP současně dostupnými na trhu.


Přímé emise CO2 se pomocí neustálého zlepšování a optimalizací procesů podařilo snížit o 40 % (vztaženo k roku 2011). Díky inovacím a 100% obnovitelné elektřině používané v našich výrobních závodech jsme snížili uhlíkovou stopu u všech našich výrobků. Vyvinuli jsme skupinu výrobků ARPRO Recycled, jejichž uhlíková stopa je díky recyklovanému podílu ještě nižší, zároveň nabízejí stejné užitné vlastnosti jako ARPRO vyrobené z primárních surovin. Pokračujeme v inovacích, abychom zajistili další snížení emisí.

Úspory CO2 (e) mohou být také výsledkem schopnosti dosáhnout snížení hmotnosti komponent až o 35 %. Pokud by se tato úspora vztahovala na počet ročně prodaných automobilů, bylo by možné dosáhnout ekologické úspory téměř 16 milionů tun CO2 (e).

Z mnoha různých důvodů klademe důraz na naši environmentální stopu. Věnujeme značnou pozornost tomu, abychom co nejvíce minimalizovali účinky našeho jednání na životní prostředí. Existuje několik faktorů, které bereme v úvahu, abychom zajistili, že děláme vše, co je v našich silách:

  • Investice- všechna strategická a investiční rozhodnutí se formálně opírají o dopady na životní prostředí s tím, že upřednostňujeme takové investice, které tyto dopady dále minimalizují.
  • Vědecky podloženo- veškerá tvrzení jsou podložena vědeckými argumenty a/nebo statistickými údaji a pokud je to možné či vhodné, pocházejí z nezávislých zdrojů.
  • Recyklace- pokračujeme v budování a správě životaschopné celoevropské sítě recyklačních sběrných míst a v nabízení materiálu ARPRO s recyklovaným obsahem. Zavázali jsme se aktivně propagovat druh ARPRO Recyklovaný mezi všemi našimi zákazníky.
  • Energie- při zpracování všech produktů budeme usilovat o minimalizaci potřebné energie pro výrobu a lisování. Nadále se podílíme na výzkumu s cílem snížit požadavky na energetickou náročnost lisování.
  • Odpad- veškerý odpad ze všech provozoven společnosti, včetně výrobního odpadu, se bude třídit a recyklovat.
  • Dodavatelé - budeme upřednostňovat dodavatele, kteří projevují odhodlání ke snižování vlivu na životní prostředí.
  • Vy- budeme s vámi spolupracovat a podporovat veškeré vaše úsilí o snižování vlivu na životní prostředí.

Průběžně si hlídáme spotřebu energie ve všech oblastech podnikání.