Vlastnosti

ARPRO je vyspělý technický materiál nabízející jedinečnou kombinaci vlastností, které přinášejí výhody jak výrobcům, tak koncovým uživatelům; patří mezi ně pevnost při nízké hmotnosti, odrazová pružnost, tepelná izolace, chemická odolnost, zvuková izolace a recyklovatelnost.

ARPRO má velmi vysoký poměr pevnosti k hmotnosti, díky němuž může sloužit jako nosná konstrukce s minimální ztrátou formy nebo tvaru. ARPRO rovněž umožňuje snížit hmotnost systému a tím dosáhnout úspor ve spotřebě energie a paliva.

Absorpce energie

ARPRO je vynikající pružný materiál tlumící energii, který bez poškození odolá mnohačetným nárazům a navrátí se do původního tvaru.

ARPRO si uchovává své vlastnosti v širokém rozsahu teplot a je izotropní, takže jeho energetická účinnost je nezávislá na směru nárazu.

Lehký

ARPRO umožňuje snížit hmotnost systému a tím dosáhnout úspor ve spotřebě energie a paliva.

Konstrukční pevnost

ARPRO má velmi vysoký poměr pevnosti k hmotnosti, proto z něj lze vytvářet nosné konstrukce. ARPRO snese značné zatížení s minimální ztrátou formy nebo tvaru.

Například 1m2 materiálu ARPRO o hustotě 30g/l dokáže odolat tlaku 15t při zachování více než 75% původní tloušťky/tvaru.

Tepelná izolace

ARPRO poskytuje vynikající tepelnou izolaci. Je připraven udržovat vaše potraviny v horkém nebo chladném stavu!

 

Chemicky inertní

Není ovlivňován účinky oleje, maziva, petroleje a většiny běžných chemikálií.  ARPRO nepodporuje mikrobiální růst a je biokompatibilní.

ARPRO je rovněž schválen k používání s pitnou vodou a dodává se v mnoha druzích schválených k používání s potravinami.

Zvuková izolace

Vzhledem k mnoha konstrukčním možnostem může materiál ARPRO tlumit, absorbovat nebo blokovat zvuk.

ARPRO Porézní to dokáže v rozsahu frekvencí 400 až 10,000Hz.

Recyklovatelný a nízké dopady na životní prostředí

ARPRO je 100% recyklovatelný. Při výrobě materiálu ARPRO nebo lisování dílů z tohoto materiálu nejsou nutná žádná uhlovodíková expanzní činidla ani jiné sloučeniny, o nichž je známo, že poškozují životní prostředí.

ARPRO je k dispozici také jako recyklovaný druh, v jehož složení jsou obsaženy díly po skončení životnosti. Více informací najdete v části Hodnocení životního cyklu materiálu ARPRO.