Zásady používání souborů cookie a ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů ve společnosti JSP

Tyto webové stránky jsou vlastněny a provozovány společnosti JSP Corporation a jejími dceřinými a přidruženými společnostmi („JSP“ nebo „námi“). Zavazujeme se k zachování důvěrnosti a chceme si udržet vaši důvěru. Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsme zavedli proto, abychom ochránili informace, které nám poskytujete online. Používáním těchto webových stránek („stránek“) vyjadřujete svůj souhlas s podmínkami těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Vynasnažili jsme se vytvořit pro vás bezpečné a spolehlivé webové stránky, přesto nelze zaručit důvěrnost jakékoli komunikace nebo materiálů přenášených mezi vámi a společností JSP prostřednictvím těchto stránek nebo e-mailu. Při sdělování jakýchkoli osobních údajů byste měli pamatovat na skutečnost, že jsou potenciálně přístupné neoprávněným osobám a tudíž mohou být shromažďovány neoprávněnými osobami a používány bez vašeho souhlasu. Společnost JSP se zříká veškeré odpovědnosti za zabezpečení informací přenášených prostřednictvím internetu.

Shromažďování a používání osobních údajů
Pokud se rozhodnete kontaktovat nás e-mailem nebo jinak prostřednictvím těchto stránek, veškeré informace zahrnující mimo jiné vaše jméno, poštovní adresu, e-mailovou adresu a zájmy mohou být uloženy a využity námi i našimi dceřinými a přidruženými společnostmi k účelům průzkumu trhu a dalším marketingovým účelům. Společnost JSP nebude nikomu jinému prodávat ani jinak poskytovat žádné informace umožňující osobní identifikaci, které od vás získá prostřednictvím těchto stránek nebo e-mailu, pokud nebudou požadovány zákonem. Veškeré nápady, koncepce, techniky, postupy, metody, systémy, návrhy, plány, schémata nebo jiné materiály, které nám jakýkoli uživatel zašle prostřednictvím e-mailu nebo těchto stránek, se navíc stanou naším vlastnictvím a budeme je moci kdykoli a bez jakéhokoli omezení využít k libovolnému účelu, nebude-li se společností JSP dohodnuto jinak.

Shromažďování a používání ostatních informací
Společnost JSP může shromažďovat informace týkající se používání těchto stránek jakoukoli osobou, ukládat je a využívat je k účelům průzkumu trhu a dalším marketingovým účelům. Společnost JSP může využívat tyto informace k měření aktivity stránek a rozvíjení nápadů na zlepšení svých stránek.

Změny zásad
Čas od času můžeme upravovat tyto Zásady ochrany osobních údajů, proto je příležitostně ověřujte. Jestliže budete po zveřejnění jakýchkoli změn těchto podmínek nadále používat tyto webové stránky, znamená to, že tyto změny přijímáte.

Jak nás kontaktovat
Pokud máte nějaké další otázky nebo připomínky ohledně těchto Zásad ochrany osobních údajů, kontaktuje pana Masakazu Sakaguchi na e-mailové adrese Masakazu.Sakaguchi@jsp.com.

Tyto zásady platí od 1. listopadu 2006.

Podmínky používání webových stránek společnosti JSP
Před použitím těchto webových stránek si přečtěte všechny uvedené podmínky.

Stránky
Tyto webové stránky („stránky“) jsou vlastněny společností JSP Corporation a jejími dceřinými a přidruženými společnostmi (dále jen „JSP“) a jsou poskytovány jako služba našim stávajícím a potenciálním zákazníkům. Tyto stránky můžete bez obav procházet, ale vezměte na vědomí, že uživatelé těchto stránek („vy“) podléhají těmto podmínkám a všem platným zákonům. Pokud nesouhlasíte s těmito podmínkami, vaším výlučným prostředkem nápravy je přestat používat tyto stránky. Společnost JSP může tyto podmínky kdykoli upravovat nebo revidovat. Společnost JSP vám může také odmítnout přístup na tyto stránky, pokud nebudete uvedené podmínky dodržovat. Veškerý obsah těchto stránek může být kdykoli změněn, doplněn, odstraněn nebo aktualizován, avšak společnost JSP nemá takovou povinnost.

 1.  Způsob používání stránek
  Informace na těchto stránkách jsou poskytovány jako služba stávajícím a potenciálním zákazníkům společnosti JSP a mají sloužit jejich potřebám. Je nepřípustné, abyste jakémukoli jinému uživateli bránili v návštěvě těchto stránek nebo mu omezovali jejich používání. Je přísně zakázáno kopírovat tyto stránky včetně veškerého jejich obsahu, vytvářet z nich rámce, zrcadlit je, hromadně je stahovat nebo z nich vytěžovat data. Přístup na tyto stránky vám neuděluje žádné právo, oprávnění ani výsadu k reprodukování, publikování nebo využívání jakéhokoli materiálu na těchto stránkách nebo jakéhokoli vlastnictví společnosti JSP. Veškeré nápady, koncepce, techniky, postupy, metody, systémy, návrhy, plány, schémata nebo jiné materiály, které nám zašlete prostřednictvím e-mailu nebo těchto stránek, se stanou naším vlastnictvím a budeme je moci kdykoli a bez omezení využít k libovolnému účelu, nebude-li se společností JSP dohodnuto jinak.

 2. Vyloučení odpovědnosti
  Společnost JSP se vynasnaží, aby byly informace poskytované na těchto stránkách pravdivé a přesné, nebude však fakticky ani právně odpovědná za žádné nepřesnosti. Pokud na těchto stránkách najdete nepřesné informace, laskavě kontaktujte společnost JSP. Společnost JSP nijak nezaručuje kompatibilitu těchto stránek s jakýmikoli počítačovými systémy nebo prohlížeči a nemůže zaručit, že na těchto stránkách nejsou žádné viry. TYTO STRÁNKY, MATERIÁLY A SOUVISEJÍCÍ SDĚLENÍ JSOU POSKYTOVÁNY „JAK LEŽÍ A BĚŽÍ“, BEZ JAKÝCHKOLI PROHLÁŠENÍ ČI VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK, MEZI NĚŽ PATŘÍ MIMO JINÉ ZÁRUKA PŘESNOSTI, NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV, OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU.

 3. Omezení odpovědnosti
  SPOLEČNOST JSP ANI JINÉ SOUVISEJÍCÍ ČI TŘETÍ STRANY, KTERÉ SE PODÍLEJÍ NA VYTVÁŘENÍ, VÝROBĚ ČI PŘENÁŠENÍ TĚCHTO STRÁNEK, NEBO JSOU V TÉTO SOUVISLOSTI ZMÍNĚNÉ, NEBUDOU ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNÉ ZA ŽÁDNÉ ŠKODY VYŽADUJÍCÍ KOMPENZAČNÍ NEBO PENÁLNÍ NÁHRADU, PŘÍMÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ, NEPŘÍMÉ ANI SPECIÁLNÍ ŠKODY, KTERÉ VÁM VZNIKNOU V DŮSLEDKU ZPŘÍSTUPNĚNÍ, POUŽITÍ NEBO NESCHOPNOSTI POUŽÍT TYTO STRÁNKY VČETNĚ JEJICH OBSAHU NEBO POSKYTOVANÝCH MATERIÁLŮ BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JSOU NÁROKY UPLATŇOVÁNY NA ZÁKLADĚ ZÁRUKY, SMLOUVY, OBČANSKOPRÁVNÍHO DELIKTU, NEDBALOSTI, PLNÉ ODPOVĚDNOSTI NEBO JINÉHO VÝKLADU PRÁVA A BEZ OHLEDU NA TO, ZDA BYLA SPOLEČNOST JSP INFORMOVÁNA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD. SPOLEČNOST JSP NEPONESE ŽÁDNOU PRÁVNÍ ANI FAKTICKOU ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ JEDNÁNÍ, OPOMENUTÍ NEBO JEDNÁNÍ JAKÝCHKOLI UŽIVATELŮ NEBO JINÝCH TŘETÍCH STRAN. Platné zákony ve vaší jurisdikci vám mohou dávat další práva nebo mohou omezovat účinnost zde uvedených ustanovení o zřeknutí se práv.

 4. Stránky třetích stran
  Společnost JSP může pro vaši potřebu uvádět odkazy na webové stránky vlastněné nebo provozované jinými subjekty nebo osobami. Pokud navštívíte tyto webové stránky, činíte tak na vlastní riziko. Společnost JSP neposkytuje žádné záruky ani prohlášení a neponese právní ani faktickou odpovědnost ohledně jakýchkoli odkazovaných webových stránek, vašeho používání takových stránek, ucelenosti nebo přesnosti informací či materiálů na nich uváděných, ani jakýchkoli produktů, publikací, záležitostí nebo služeb na nich popisovaných. Z odkazů navíc nevyplývá, že společnost JSP takové stránky sponzoruje, ztotožňuje se s nimi, nebo je s nimi sdružená či spojená, ani z nich nevyplývá, že odkazované webové stránky jsou oprávněny používat ochranné známky, obchodní názvy, logo nebo copyright společnosti JSP.

 5. Vlastnictví a copyright
  Ochranné známky, obchodní názvy a firemní logo na těchto stránkách jsou vlastnictvím společnosti JSP Corporation a jejích dceřiných a přidružených společností. Stránky mohou obsahovat informace a materiály, mezi něž patří mimo jiné text, software, fotografie, videa, grafika, zvukové záznamy, obrázky nebo soubory začleněné do softwaru nebo generované softwarem a data doprovázející software (souhrnně „materiály“), které jsou v celku nebo z části odvozené z informací a materiálů dodávaných společností JSP a z jiných zdrojů a jsou chráněny autorskými právy, ochrannými známkami a dalšími zákony platnými v USA i na mezinárodní úrovni. Veškerý obsah těchto stránek je jako kolektivní dílo chráněn autorským právem podle zákonů USA a dalších platných zákonů o autorských právech. Společnost JSP vlastní autorská práva na celkový výběr, koordinaci, uspořádání a vylepšování takového obsahu a práva na jednotlivé komponenty takového obsahu (nebo licenci k jejich používání). Materiály se nesmí nijak upravovat, kopírovat, reprodukovat, znovu publikovat, odesílat, zveřejňovat jako příspěvky, přenášet nebo distribuovat, ani dekompilovat, zpětně analyzovat nebo zpětně překládat, vyjma případů, v nichž je smíte zobrazovat a tisknout, za předpokladu, že zachováte neporušenost všech informací o autorských právech, ochranných známkách a dalších vlastnických právech a nezměníte ani neodstraníte informace o autorovi. Toto omezené oprávnění nepředstavuje převod vlastnického práva na materiály a berete na vědomí, že nezískáváte žádnou licenci, vlastnictví nebo jiná práva na tyto materiály ani duševní vlastnictví. Bez výslovného písemného svolení společnosti JSP je zakázáno používat jakékoli takové materiály na jiných webových stránkách.

 6. Různá ustanovení
  Tyto podmínky tvoří úplnou smlouvu mezi vámi a společností JSP v souvislosti s vaším používáním těchto stránek.

Soubory cookie

Vaše soukromí je pro nás důležité. Níže jsou uvedeny informace o souborech cookie, které používáme na našich stránkách, a o nástrojích a znalostech k jejich spravování. Setrváním na našich stránkách souhlasíte s tím, abychom do vašeho počítače ukládali soubory cookie.

Co jsou soubory cookie?
Soubory cookie jsou malé textové soubory, které se ukládají do vašeho počítače, tabletu nebo mobilního telefonu při návštěvě našich webových stránek. Vašim zařízením nijak neuškodí. Hojně se využívají k tomu, aby webové stránky vůbec fungovaly nebo fungovaly lépe, a rovněž k poskytování informací vlastníkům stránek.

Existují dvě obecné kategorie souborů cookie:

 1. Trvalé soubory cookie
  Trvalé soubory cookie zůstávají dlouhodobě ve vašem zařízení, dokud nebudou ručně nebo automaticky odstraněny.

 2. Relační soubory cookie
  Relační soubory cookie zůstávají ve vašem zařízení po krátkou dobu a odstraňují se při zavření prohlížeče.
   

Jak používáme soubory cookie?

Poskytovatel Jméno Účel
Google Analytics ga, __utma, __utmb, __utmc, __utmz Tyto soubory cookie slouží ke shromažďování informací o tom, jak návštěvníci používají naše stránky. Tyto informace využíváme k sestavování zpráv a pomáhají nám zlepšovat naše stránky. Soubory cookie sbírají informace anonymně, patří mezi ně počet návštěvníků stránek, odkud návštěvníci přišli a jaké stránky navštívili.
Episerver ASP.NET_SessionId Jedná se o relační soubor cookie, který se odesílá do webového prohlížeče. Použije se, když otevřete prohlížeč a potom přejde na webovou stránku, která implementuje stav relace v ASP.NET. Tento soubor cookie se odstraní při zavření prohlížeče.
Episerver .EpiServerLogin and .ASPXRoles Tyto soubory cookie se používají při autentizaci uživatele v technické části. Slouží k ukládání autentizace uživatele na stránkách a odstraňují se při zavření prohlížeče.
Episerver secureResult Do tohoto souboru cookie se ukládá identifikátor dokumentu, aby bylo možné zjistit, jaký dokument si uživatel stáhnul nebo zobrazil. Tento soubor cookie se odstraní při zavření prohlížeče.
Episerver .EPiForm_VisitorIdentifier Tento soubor cookie nám umožňuje ukládat GUID, což je identifikátor návštěvníka. Tento soubor cookie se odstraní při zavření prohlížeče.
Episerver .EPiForm_BID Tento soubor cookie nám umožňuje ukládat GUID jako ID prohlížeče. Tento soubor cookie se odstraní při zavření prohlížeče.

 

Jak si můžete změnit nastavení souborů cookie?

Většina webových prohlížečů nabízí určitou kontrolu nad soubory cookie prostřednictvím nastavení prohlížeče. Chcete-li se dozvědět více o souborech cookie včetně toho, jak zjistit, jaké soubory cookie byly nastaveny a jak je spravovat a odstraňovat, navštivte stránky www.aboutcookies.org nebo www.allaboutcookies.org.