Środowisko

Lime green ARPRO (expanded polypropylene) in a heart shape clear mould

Jesteśmy częścią przemysłu, w którym wzrasta zainteresowanie działaniami i zmianami w zakresie ochrony środowiska poprzez dobrowolne zarządzanie i wytyczne regulacyjne. Zmniejszenie wpływu na środowisko poprzez dostarczane przez nas produkty i usługi jest podstawą naszej działalności. Jako lider technologiczny, wybraliśmy rzeczywistą techniczną redukcję emisji śladu węglowego w porównaniu z handlem certyfikatami CO2.

Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszy certyfikat JSP LCA.   Jest on oparty na ocenie cyklu życia (LCA) wpływu na środowisko spienionego polipropylenu ARPRO, ARPRO Recycled (25%), ARPRO Recycled (30%), ARPRO 35 Ocean i ARPRO REvolution. Ocenę wykonano metodą LCA przeprowadzoną zgodnie z normą ISO 14040. Wpływ na środowisko scharakteryzowano przy użyciu metodologii PEF 3.0 Unii Europejskiej. Gatunki ARPRO mają obecnie najniższy ślad ekologiczny wśród naszych rówieśników w ocenie cyklu życia.

Nasza bezpośrednia intensywność emisji CO2 została zredukowana o 40% w stosunku do roku 2011 dzięki usprawnieniu i optymalizacji procesów. W wyniku innowacji procesowych oraz częściowo dzięki 100% odnawialnej energii elektrycznej wykorzystywanej w naszych zakładach produkcyjnych, zredukowaliśmy ślad CO2 wszystkich naszych produktów. Opracowaliśmy gatunki ARPRO Recycled, które charakteryzują się jeszcze niższym poziomem emisji dwutlenku węgla przy zachowaniu takich samych właściwości użytkowych jak ARPRO pierwotne. Nadal wprowadzamy innowacje, aby zapewnić dodatkową redukcję emisji.

Oszczędności w zakresie emisji CO2(e) mogą również wynikać z możliwości obniżenia masy komponentów nawet o 35%. Gdyby tę oszczędność odnieść do liczby samochodów sprzedawanych rocznie, można by zaoszczędzić prawie 16 milionów ton CO2(e).

Oddziaływanie, jakie wywieramy na środowisko jest dla nas istotne z wielu różnych powodów. Dokładamy wszelkich starań, aby nasze oddziaływanie na środowisko było minimalne.  Bierzemy pod uwagę szereg czynników, aby mieć pewność, że robimy wszystko, co w naszej mocy w tej dziedzinie.

  • Inwestycje - oddziaływanie na środowisko stanowi formalną podstawę wszystkich decyzji strategicznych i inwestycyjnych; priorytet mają inwestycje umożliwiające dalsze zmniejszenie oddziaływania na środowisko.
  • Nauka, a nie opinia - wszystkie oświadczenia będą wspierane przez dane naukowe oraz/lub statystyczne, dostarczane – o ile to możliwe/praktycznie wykonalne – przez podmioty niezależne.
  • Recykling - rozwój i utrzymanie rentownej ogólnoeuropejskiej zbiórki dla potrzeb sieci recyklingu oraz dalsze oferowanie ARPRO z zawartością materiałów ponownie przetwarzanych.  Jesteśmy zaangażowani w aktywne promowanie ARPRO Ponownie przetworzonego wśród wszystkich naszych klientów.
  • Energia - wszystkie produkty mają na celu zminimalizowanie energii w procesie technologicznym wymaganej do produkcji i formowania.  Kontynuacja zaangażowania w badania w celu zmniejszenia zapotrzebowania energetycznego formowania.
  • Odpady - wszystkie odpady w całej firmie, w tym odpady technologiczne, będą sortowane i poddawane recyklingowi.
  • Dostawcy - będziemy faworyzować dostawców wykazujących zaangażowanie w zminimalizowanie oddziaływania na środowisko.
  • Użytkownicy - będziemy współpracować z użytkownikami i wspierać ich wysiłki mające na celu zminimalizowanie oddziaływania na środowisko.

 Nieustannie analizujemy nasze zużycie energii we wszystkich obszarach prowadzonej przez nas działalności.