Środowisko

Lime green ARPRO (expanded polypropylene) in a heart shape clear mouldARPRO zapewnia wymierne i znaczące korzyści dla środowiska. Niezależna ocena cyklu życia weryfikowana przez podmiot trzeci określa ilościowo korzyści zapewniane przez stosowanie ARPRO jako dwunastokrotnie przewyższające jego negatywne oddziaływanie na środowisko.  Najważniejszym czynnikiem jest zmniejszenie masy dzięki ARPRO, a co za tym idzie zmniejszenie zużycia paliwa.

Ocena cyklu życia ARPRO ma na celu określenie, jakie skutki dla środowiska wywiera produkcja, użytkowanie i utylizacja typowego rdzenia konstrukcji fotela z ARPRO.

Oszczędności emisji CO2(e) wynikają z możliwości obniżenia wagi elementów maksymalnie o 35%. W przeliczeniu na liczbę sprzedawanych corocznie samochodów oznacza to możliwość osiągnięcia potencjalnych oszczędności środowiskowych na poziomie niemal 16 milionów ton CO2(e).

Oddziaływanie, jakie wywieramy na środowisko jest dla nas istotne z wielu różnych powodów. Dokładamy wszelkich starań, aby nasze oddziaływanie na środowisko było minimalne.  Bierzemy pod uwagę szereg czynników, aby mieć pewność, że robimy wszystko, co w naszej mocy w tej dziedzinie.

  • Inwestycje - oddziaływanie na środowisko stanowi formalną podstawę wszystkich decyzji strategicznych i inwestycyjnych; priorytet mają inwestycje umożliwiające dalsze zmniejszenie oddziaływania na środowisko.
  • Nauka, a nie opinia - wszystkie oświadczenia będą wspierane przez dane naukowe oraz/lub statystyczne, dostarczane – o ile to możliwe/praktycznie wykonalne – przez podmioty niezależne.
  • Recykling - rozwój i utrzymanie rentownej ogólnoeuropejskiej zbiórki dla potrzeb sieci recyklingu oraz dalsze oferowanie ARPRO z zawartością materiałów ponownie przetwarzanych.  Jesteśmy zaangażowani w aktywne promowanie ARPRO Ponownie przetworzonego wśród wszystkich naszych klientów.
  • Energia - wszystkie produkty mają na celu zminimalizowanie energii w procesie technologicznym wymaganej do produkcji i formowania.  Kontynuacja zaangażowania w badania w celu zmniejszenia zapotrzebowania energetycznego formowania.
  • Odpady - wszystkie odpady w całej firmie, w tym odpady technologiczne, będą sortowane i poddawane recyklingowi.
  • Dostawcy - będziemy faworyzować dostawców wykazujących zaangażowanie w zminimalizowanie oddziaływania na środowisko.
  • Użytkownicy - będziemy współpracować z użytkownikami i wspierać ich wysiłki mające na celu zminimalizowanie oddziaływania na środowisko.

 

Od 2011 r. zmniejszyliśmy emisję CO2 o 34%!

Nieustannie analizujemy nasze zużycie energii we wszystkich obszarach prowadzonej przez nas działalności.