Inovace

Neustále vyvíjíme produkty a aplikace, které urychlují přínos pro zákazníky i životní prostředí.

Naši inženýři ve spolupráci s vámi využívají dvoufázový přístup k návrhu tak, aby splňoval vaše výkonnostní kritéria a byl připraven k výrobě.

 

Provádíme studie proveditelnosti od prvních návrhů dílů, abychom mohli posoudit možnost realizace výlisku a doporučit úpravy týkající se například tloušťky stěn, negativních úhlů, mechanicky vyjížděcí jádra, počtu, velikosti a umístění plničů, počtu a umístění vyhazovačů, odhadu smrštění, orientace dutiny, otryskování formy, rizika pasivního propařování, poloha výztuh ve formě, instalace a případné nominace druhu ARPRO.

Hand with marker drawing on a design on paper while other hand holds paper

Začátky návrhu výrobku z materiálu ARPRO

Technický list s údaji o statickém a dynamickém výkonu materiálu ARPRO umožňuje konstruovat přesné modely materiálu pro určité kódy analýzy metodou konečných prvků (FEA) s předvídáním chování při dynamickém zatížení, například nárazových zkouškách nebo pádových zkouškách obalů.

 

Naše vlastní modely materiálu ARPRO posunují optimalizaci součásti z tohoto materiálu o krok dále, protože jsme schopni vyhodnocovat chování hybridních sestav a zároveň předvídat a zvrátit rizika nežádoucího selhání.

 

Naše metodika analýzy FEA pro navrhování výrobních nástrojů ve složitých aplikacích, jako jsou jádra sedáků v automobilech, vám umožní ušetřit 30% nákladů a času a také vám pomohou dosáhnout přesných rozměrových tolerancí, potlačit deformace a vyloučit nákladné sekundární činnosti.

Computerised images and data of two adult test crash dummies on either side of a seat. The child is in the middle of the seat with seatbelts attached.

Analýza metodou konečných prvků (FEA) předvídá chování při dynamickém zatížení

Využívání našich modelů materiálu ARPRO k provádění analýzy počítačového modelování proudění tekutin (CFD) přináší hmatatelné výhody prostřednictvím optimalizace geometrie součástí, která vede k optimalizovanému průtočnému profilu a omezení poklesů tlaku v aplikacích se vzduchovými kanálky, například u výměníků tepla.

Six computer graphic images starting with blue vertical device with two small cylindrical objects at each end. The second column of pictures the images are slightly translucent. The third column both pictures have airwaves lines going through. Each picture has a coloured temperature gauge to the left of the picture.

Počítačové modelování proudění umožňuje optimalizovat geometrii dílů

Prototypy ARPRO jsou vhodné k provádění ověřovacích zkoušek vlastností (zkoušek stárnutí, nárazových zkoušek, zkoušek tepelné odolnosti, montážních zkoušek a tvarových a funkčních zkoušek) a pokrývají celý rozsah lisovacích hustot materiálu ARPRO včetně druhů pro speciální aplikace a barevných druhů.  Roky zkušeností zdokonalily naše schopnosti v navrhování prototypů, složitých sestav a dílčích sestav s vkládanými díly. 

 

Zaručujeme rychlý vývoj a krátké dodací lhůty bez nákladů na nástrojové vybavení pro výrobu prototypů.

Two steering wheel shapes slightly overlapping. The background one is made from moulded ARPRO (expanded polypropylene) and has a metal insert. The foreground one is an ARPRO prototype so made from cut ARPRO

Prototypy volantu

BMW i8 ARPRO (expanded polypropylene) prototype, made from cut ARPRO, top image is of the front, bottom image is of the reverse

Prototyp dveří BMW i8

Close up of the BMW i8 prototype showing the fine detail possible with ARPRO (expanded polypropylene) prototyping - fine, small, detailed circles

Detailní pohled na prototyp pro BMW i8

eureka, naše zařízení pro telemetrické lisování, podporuje vaše iniciativy ve vývoji aplikací s využitím nejmodernějšího vybavení v chráněném prostředí a za pomoci našich zkušených konstruktérů.

 

V naší laboratoři eureka vznikají denně nové inovace.

Blue and white industrial machine with chair, table and computer

eureka, naše zařízení pro telemetrické lisování

Provádíme:

 

Optimalizace zpracování návrhu zahrnující expanzi, tlakování, lisování, úpravu v peci, sekundární činnosti, přemisťování materiálu, postupy kontroly kvality a výrobní analýzu způsobů selhání a jejich účinků (PFMEA). Používáme miniaturní tlakové zásobníky, malé přenosné tlakové zásobníky, snímače teploty, snímače tlaku, termografické kamery a telemetrické systémy.

 

Optimalizace konfigurace zařízení zahrnující tlakové zásobníky, předřazené expandéry, lisovací stroje, příslušenství (tj. vstřikovací trysky, snímače, filtry, rotační kotouče atd.), pece, fluidizační lože, ohřívací nádrže, stabilizační a řídicí přípravky a měřicí zařízení.

 

Nastavování provozních parametrů zahrnující tlak páry, tlak stlačeného vzduchu, teplotu a tlak vody a podtlak vakuové vývěvy.

A blue pressure tank with a pressure gauge on the top with pipes coming out

Miniaturní tlakový zásobník

Gold coloured caps for pipes on a moulding press, on a blue background with light blue pipes.

Uzávěry z formovacího lisu